Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрСайдын тушаал
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэрийн тухай2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж төлбөрийн тухай2023-07-072024-01-02
ТАХ зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай тогтоол
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ- “Төрийн албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам”
ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТУРШИЛТЫН ХУГАЦАА ХЭРЭГЛЭХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ
– ЖУРАМ н албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох)
– ЖУРАМ (ТАХ-д өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох)
– ЖУРАМ (Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад TAХ-ийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох)
ТӨСВИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
Засгийн газрын тогтоол
Хөдөлмөрийн тухай хууль
Шийдвэр хүргүүлэх, заавар батлах тухай2021-12-07
Шийдвэр хүргүүлэх, журам батлах, ажил мэргэжлийн жишиг цалингийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай2021-10-28
tet
ЭМД-ын зөвлөлийн тогтоол /2011-09-27-03/
Ажилсан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулсан даатгуулагчийн тэтгэврийг шинээр тогтоох, шинэчлэн бодоход баримтлах аргачлал /2014.01.21 1/101/
Том төрөөс ухаалаг төр рүү санаачлагыг хэрэгжүүлэх тухай /2014.03.04 1/326/
Чиглэл өгөх тухай /2014.03.05 1/337/
Өргөдлийн загвар батлах тухай /2014.03.24 А/52/
Цалин, нэмэгдэл тогтоох, хөнгөлөлт эдлүүлэх ажилсан жилд оруулж тооцох тухай /2014.04.15 А/83 , А/44/
Чиглэл хүргүүлэх тухай /2014.04.29 1/615/
Өргөдлийн загвар батлах тухай /2014.05.13 А/72/
Чиглэл өгөх тухай /2014.05.23 1/811/
Үйлчилгээ нэвтрүүлэх тухай /2014.05.23 А/78/
Чиглэл хүргүүлэх тухай /2014.06.04 1/901/
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /2014.06.06 А/63/