Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрДээд шүүхийн тайлбар
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
ТАХ зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай тогтоол
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ- “Төрийн албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам”
ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТУРШИЛТЫН ХУГАЦАА ХЭРЭГЛЭХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай /2006-06-15/
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай /2000-11-02/
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл байгуулах тухай
Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /1994-07-07/
Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулж авах зарим арга хэмжээний тухай /1994-07-07/
Хүн амын нийгмийн хамгааллын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1997-01-16/
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /1997-07-03/
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс нэвтрүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1999-06-10/
Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар 2021 он хүртэл баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай /1999-05-27/