Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрХууль эрх зүй

Хууль эрх зүй

НүүрХууль эрх зүй
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
ТӨСВИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
Засгийн газрын тогтоол
Жагсаалт батлах тухай (Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн) /2008.04.18/
Нийгмийн даатгалын сангийн бие даасан байдлыг хангах, сангийн хөрөнгийн менежментийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /2008.04.18/
Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай /1994-09-28/
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам) /1994-12-21/
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /1998-06-10/
Дүрэм, журам батлах тухай 2014.10.25 №354
Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай /2016-05-31 №292/
Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2016 оны хэмжээг тогтоох тухай
Дүрэм, журам, загвар батлах тухай 2016.05.23 №279
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тогтоох тухай 2017.09.13 №251