Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрАвилгын эсрэг үйл ажиллагааАвлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 2022 он

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 2022 он

Монгол улсын их хурлын тогтоол

Дугаар 51

Монгол улсын их хурлын дарга

М.ЭНХБОЛД

Эх сурвалж - Legalinfo.mnЭх сурвалж - Legalinfo.mn