Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрЗГ-ын тогтоол– ЖУРАМ н албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох)

– ЖУРАМ н албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох)