Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрУИХ-ын тогтоолЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ- “Төрийн албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам”

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ- “Төрийн албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам”