Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрЗГ-ын тогтоол– ЖУРАМ (Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад TAХ-ийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох)

– ЖУРАМ (Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад TAХ-ийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох)