Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээCALL CENTER үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

CALL CENTER үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Тус хэлтэс нь иргэд даатгуулагчдад шуурхай чирэгдэлгүй үйлчилгээ хүргэх, үйлчилгээний төгөлдөршлийг бий болгох зорилгоор 2019 оноос Call pro, 2022 оноос Call center үйлчилгээг нэвтрүүлж, үйл ажиллагаагаа сайжруулан иргэдэд шууд утсаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаж байна. Call center үйлчилгээг нэвтрүүлснээр иргэдээс ирэх дуудлагыг алдахгүй авч, гомдол саналгүй ажиллаж байна.