Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ ГАРДАН АВЛАА

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ ГАРДАН АВЛАА

“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС” нь ISO 9001:2015 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ НЭВТРҮҮЛЖ, ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ ГАРДАН АВЛАА
“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС” нь Ухаалаг ажлын байр төслийг хэрэгжүүлэн төрийн үйлчилгээний төгөлдөршилийг бий болгох зорилгоор Олон улсын “Чанарын менежментийн тогтоолцоо ISO 9001:2015” стандартыг 2021 оноос эхлэн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, сэтгэл ханамжийн цогц систем бүхий үйлчилгээг байнга нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж байна.
Технологийн шинэчлэлээр хязгаарлагдахгүй цаашид удирдлага, хяналтын тогтолцоог илүү өндөр үр ашигтай, оновчтой зохион байгуулах менежментийн чадавхыг бэхжүүлэн иргэд даатгуулагчдынхаа сэтгэл ханамжийг байнга дээшлүүлж, нийгмийн даатгалын салбарт хувь нэмрээ нэмэгдүүлэхийн төлөө ажиллаж байна.
ISO 9001:2015 төсөл байгууллагаараа суралцах боломжийг олгож, тасралтгүй сайжруулалтын ухамсар, хандлагыг дээшлүүлж өгсөн гэдэгт бид итгэлтэй байна. Бид Чанарын удирдлагын тогтолцооны үндэс суурийг баттай тавин Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн IAF баталгаажуулалтад тэнцэж, салбарынхаа хөгжлийн түүхэнд дахин шинэ амжилтыг авчирч байгаадаа баяртай байна.