Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээЭрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ёс зүйн хорооны 2017 оны тайлан

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ёс зүйн хорооны 2017 оны тайлан

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх ёс зүйн хороо нь 2017 онд тэтгэвэр тогтоолтын аяны хүрээнд зөрчил гаргасан нэр бүхий 10 байцаагч мөн иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын дагуу 3 албан хаагчидтай холбоотой асуудлыг ёс зүйн хорооны хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудлын хүрээнд 13 албан хаагчийг ёс зүйн зөрчил гаргасан гэсэн дүгнэлт гаргаж газрын дарга болон тухайн албан хаагчийн харьяалах дүүргийн дарга нарт танилцуулсан болно.

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын орон нутгийн хэлтсүүдийн ёс зүйн хорооны 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар.