Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээЭрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх, худалдан авах гэрээ байгуулах үйл ажиллагаа боллоо

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх, худалдан авах гэрээ байгуулах үйл ажиллагаа боллоо

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх, худалдан авах гэрээ байгуулах үйл ажиллагаа 2016 оны 01 дүгээр сарын  27, 28-ны өдрүүлэд боллоо.

Нийгмийн даатгалын байгууллагын эрүүл мэндийн байгууллагуудтай даатгуулагчийн өмнөөс байгуулж буй энэхүү гэрээ нь Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар тогтоосон эрхийг нь эдлүүлэх, эрх ашгийг нь хамгаалах, эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулах, эрүүл мэндийн байгууллагыг урамшуулах болон хариуцлага хүлээлгэх, гэрээлэгч талуудын үүрэг, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилготой юм.

Өнгөрсөн онд 1014 эмнэлэг, сувилал, эмийн сантай гэрээлж 5,2 сая давхардсан тоогоор даатгуулагчийн тусламж, үйлчилгээний зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлжээ. Тэгвэл 2016 онд улсын хэмжээнд нийт 1103 эрүүл мэндийн байгууллагатай  эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авах  гэрээг байгуулав.