Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээЭрүүл мэндийн байгууллагуудын анхааралд:

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын анхааралд:

2015 онд “Даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх, үйлчилгээг худалдан авах гэрээ” болон “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх,худалдан авах гэрээ” байгуулсан эрүүл мэндийн байгууллагууд гэрээг дүгнэх үнэлгээний хуудасны дагуу эхний хагас жилийн гүйцэтгэлээ бичин, 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны дотор Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын газар 204 тоотод авчирч өгнө үү.

A367