Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээЭмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос цахим сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос цахим сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалтай холбоотой тушаал шийдвэр, програм хангамжийн өөрчлөлт” сэдвээр 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн онлайн сургалтын танхимд цахим сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

Энэ удаагийн сургалт, хэлэлцүүлэгт аймаг, дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дарга, гишүүд нийт 90 гаруй эмч, мэргэжилтнүүд хамрагдаж, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын програмд орсон өөрчлөлт, тоон тайлан гаргахад анхаарах асуудлууд, “Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах үйлдвэрлэлийн ослоос шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацаа”-ны төслийг хэлэлцүүлэн, “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах жишиг комисс шалгаруулах журам”-ын төслийг танилцуулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал солилцов.