Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээ“ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ КОМИСС”-ЫН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ КОМИСС”-ЫН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2023 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс”-ын хурал зохион байгууллаа.
Хурлын үеэр Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйл ажиллагаа, хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтооход тулгамдаж буй асуудал, мэргэжлийн ур чадвар, харьцаа хандлага, иргэн (даатгуулагч)-д үзүүлэх эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах арга замыг хэлэлцэж, цаашид зөрчил дутагдал гаргахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар харилцан санал солилцлоо.
Хуралд Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн Хөгжлийн хэлтсийн дарга, Чингэлтэй Дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга, ЧДЭМТ-ийн дарга, ЭХМК-ын гишүүд, Дүүргийн ЭМТ-ийн нарийн мэргэжлийн эмч нар, ӨЭМТ-ийн дарга нарын төлөөлөл оролцов.