Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээЭлэгний с вирусын эсрэг эмийн үнийн нөхөн олголт, эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх үйл ажиллагааны явцтай танилцлаа

Элэгний с вирусын эсрэг эмийн үнийн нөхөн олголт, эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх үйл ажиллагааны явцтай танилцлаа

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Элэгний хорт хавдар, хатуурлын нас баралтыг эрс бууруулах, элэгний С вирусийн голомтыг 2020 онд устгаж, халдварын тархалтыг таслан зогсоох, “Элэг бүтэн Монгол хүн” хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр тусгасан.
Энэхүү зорилтын хүрээнд Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 32 тоот тогтоолоор Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, АНУ, Энэтхэг улсад үйлдвэрлэсэн Харвони, Ледвир, Ледифос, Гепсинат-Эл Пи, Вирпас гэсэн 5 худалдааны нэршлийн эмийг 1 хайрцаг тутамд 210 000 төгрөгөөр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр тогтоосон.
Тус тогтоолын хэрэгжилт болох элэгний С вирусын эсрэг эмийн үнийн нөхөн олголт, эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх үйл ажиллагааны явцтай Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүд, ажлын албаны холбогдох мэргэжилтэнүүд, ЭМНДЕГ-ын Эрүүл мэндийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийн газрын удирдлагууд хамтран “Азифарм”, “МЭИК”, “Монос Улаанбаатар”, “Омбол” компаниудаар очиж газар дээр нь танилцлаа.