Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээЧөлөөт уран бүтээлчдийг нийгмийн даатгалын сургалтад хамрууллаа

Чөлөөт уран бүтээлчдийг нийгмийн даатгалын сургалтад хамрууллаа

“Монголын мэргэшсэн циркчдийн холбоо” Төрийн бус байгууллагын харъяа чөлөөт уран бүтээлчдэд “Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн мэдлэг олгох сургалт”-ыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтыг Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт судалгааны газрын Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ хөгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга М.Гэрэлмаа, Тамгын газрын Сургалт сурталчилгааны хэлтсийн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Э.Баасанжалба нар удирдан явуулсан ба Монгол улсын нийгмийн даатгалын тогтолцоо, нийгмийн даатгал төлөхийн ач холбогдол, сайн дурын даатгал, мөн ажил мэргэжлийн онцлогтой нь холбогдуулан үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчний талаар мэдээлэл өгч, сургалтанд оролцогчдын сонирхсон асуултанд хариулан, хуулийн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Ажил мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан бие эрхтэн, зарим тохиолдолд амь насаа эрсдэлд оруулдаг циркчдийн хувьд нийгмийн хамгаалал нэн чухал. Гэтэл 2008 онд Улсын цирк менежментийн хувьчлалд орсноор уран бүтээлчид нь тогтсон ажил олгогч, цалин орлогогүй болж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт нь тасалдсан байна. Хэдийгээр нийгмийн даатгалд хамрагдах сонирхолтой байдаг ч орлогын тогтмол бус байдал, хууль эрх зүйн мэдлэг дутмагаас үүдэн цөөхөн уран бүтээлчид л сайн дураар даатгуулсан байдалтай байдаг байна.

Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад тус ТББ-д харъяалалтай 100 гаруй АНУ-д 30, Тайваньд 10, Европод 20 гаруй чөлөөт уран бүтээлчид мэргэжлийн циркийн урлагийг сурталчилан таниулж байгаа ба цаашид тэднийг нийгмийн даатгалд хамруулж, учирч болох нийгмийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлд хамтран ажиллах талаар энэ үеэр мөн ярилцлаа.