Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээХөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй уулзалт зохион байгуулав

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй уулзалт зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр Нийслэлийн дүүргүүдийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүд, Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны төлөөлөлтэй хамтарсан уулзалт зохион байгуулав.

Уулзалтаар эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын өнөөгийн байдал, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоож буй явц, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагааны талаар танилцуулж, гишүүдийн харьцаа хандлага, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тулгамдаж буй асуудлаар мэдээлэл солилцон, харилцан ярилцаж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал солилцов.

 

 

ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ ТӨВ КОМИСС