Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээХүний нөөцийн менежментийг сайжруулах төслийн баг ажлаа тайлагнаж, төлөвлөгөөгөө танилцуулав

Хүний нөөцийн менежментийг сайжруулах төслийн баг ажлаа тайлагнаж, төлөвлөгөөгөө танилцуулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран “Хүний нөөцийн менежмент, нийгмийн маркетингийг сайжруулах төсөл”-ийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэ хүрээнд Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн өнөөгийн байдлыг үнэлсэн дүн шинжилгээнд үндэслэн “Ажлын байрны тодорхойлолт”(AST), “Гүйцэтгэлийн үнэлгээ”, “Албан тушаал дэвших тогтолцоо”, “Урамшуулал”, болон “Сургалт-хөгжил”-ийн тогтолцоог сайжруулах чиглэлд ахицтай ажиллаж байна.

Хүний нөөцийн менежментийн төслийн хүрээнд эдгээр сайжруулсан арга хэрэгслүүдээ танилцуулах зорилгоор сургалт явуулж, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, 7 дүүрэг, 12 аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн нийт 509 ажилтныг хамруулсан билээ. Төслийн зөвлөх Томас Гебхардтын хамтран ажиллах гэрээний хугацаа дуусч буйтай холбогдуулан ажлын хэсгийн гишүүдийн хамт өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлаа тайлагнаж, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлуудаа танилцуулав.

Цаашид үр дүнгийн гэрээг үнэлэх программ хангамжийг боловсруулах, үр дүнгийн гэрээний формат шинэчлэх, хүний нөөцийн хариуцлагын матриц, ур чадварын толь бичиг болон шинэ ажилтныг нэгтгэх гарын авлага, нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, гарын авлага зэргийг бэлэн болгох ажилд төслийн ажлыг чиглүүлэхээр төлөвлөж байна.

Мөн төслийн хүрээнд нийгмийн даатгалын байгууллагын сургалтын төвийг байгуулж байгаа бөгөөд тус сургалтын төвийн Сургагч багш бэлтгэх сургалтыг ирэх сарын 3, 4-ний өдрүүдэд 80 нийгмийн даатгалын ажилтныг хамруулан зохион байгуулах гэж байна. Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн арга хэрэгслүүдийг ийнхүү сайжруулснаар Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтан, албан хаагчид даатгуулагчдынхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжид нийцсэн нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээг үзүүлж, олон улсын түвшинд очиход илүү ойртоно хэмээн үзэж байна.