Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээ“Хамтдаа өөрчлөгдье-Хамтдаа хөгжье” сэдэвт уулзалт өдөрлөг

“Хамтдаа өөрчлөгдье-Хамтдаа хөгжье” сэдэвт уулзалт өдөрлөг

       Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газраас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, санал хүсэлтийг сонсох зорилгоор “Хамтдаа өөрчлөгдье-Хамтдаа хөгжье” сэдэвт уулзалт өдөрлөг зохион байгууллаа.

           Өдөрлөг зөвлөгөөнд тус хэлтэс нь Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомж, тэтгэвэр, тэтгэмж, цахим үйлчилгээний талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч, үйлчилгээ хүргэж ажиллалаа.