Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээ“Хамтдаа оролцъё-Хамтдаа хөгжье-2” уулзалт хэлэлцүүлэг

“Хамтдаа оролцъё-Хамтдаа хөгжье-2” уулзалт хэлэлцүүлэг

Тус хэлтэс нь 2023 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн “Хамтдаа оролцъё-Хамтдаа хөгжье-2” уулзалт хэлэлцүүлэгт оролцлоо. Хэлэлцүүлэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалахад чиглэсэн төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, шийдвэр, хэрэгжилт, нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулж бусад үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн санал хүсэлтийг сонсох, зөвлөн туслах зорилгоор төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, дүүргийн 1-24 дүгээр хорооны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийт 300 гаруй даатгуулагч иргэдэд “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭД, ДААТГУУЛАГЧ НАРТ НИЙГМИЙН ДААТГАЛААС ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ” сэдвээр сургалт, мэдээлэл өгч ажиллалаа.