Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрУдирдлагын мэндчилгээ

Удирдлагын мэндчилгээ

DSC02567

Эрхэм иргэд даатгуулагч, ажил олгогч Та бүхний амгаланг айлтгая.

 

    Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэх, ажил олгогч, даатгуулагчдыг нийгмийн даатгалд хамруулах, нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардлыг хуулиар тогтоосон  хугацаанд олгох зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

      Тус хэлтэс нь 2021 онд “Ухаалаг ажлын байр” төслийг хиймэл оюун ухаанд суурилсан бүртгэл мэдээллийн “Карте программ”-тай хослуулан нийслэлийн хэмжээнд анхлан амжилттай нэвтрүүлж, 2021 оны 05 сараас эхлэн нийгмийн даатгалын ажил үйлчилгээг иргэд даатгуулагчдад шинэлэг хэлбэрээр нэг цэгээс хүргэн ажиллаж байна.

     Ухаалаг ажлын байр төслийг хэрэгжүүлэх явцад ажил үйлчилгээнд гарч байгаа алдаа зөрчил, иргэд даатгуулагчдаас ирж байгаа өргөдөл гомдлыг чирэгдэлгүй, шуурхай шийдвэрлэх, Төрийн Үйлчилгээний Төгөлдөршилийг бий болгох зорилгоор 2021 оноос эхлэн Чанарын менежментийн тогтоолцоо ISO 9001:2015 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

  Иргэд даатгуулагчдад шуурхай чирэгдэлгүй үйлчилгээ хүргэх, үйлчилгээний төгөлдөршлийг бий болгох зорилгоор тус хэлтэс нь 2019 оноос Call pro, 2022 оноос Call center үйлчилгээг нэвтрүүлж, үйл ажиллагаагаа сайжруулан иргэдэд шууд утсаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаж байна. Call center үйлчилгээг нэвтрүүлснээр иргэдээс ирэх дуудлагыг алдахгүй авч, гомдол саналгүй ажиллаж байна.

     Нийгмийн даатгалын байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээ, мэдээ, мэдээллийг  түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор энэхүү вэб сайтыг шинээр хийж, Нийгмийн даатгалын байгууллагын эрхэм зорилго, хэтийн зорилго, чанарын бодлого, байгууллагын бүтэц, хууль эрх зүй, нийгмийн даатгалын байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээ, шилэн данс, статистик мэдээлэл зэргийг багтаан иргэд даатгуулагч Та бүхэнд олон төрлийн мэдээллийн сувгуудыг ашиглан, зөвлөгөө мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна.

     Иргэд, даатгуулагч, ажил олгогч Та бүхэн манай вэб сайтнаас нийгмийн даатгалын цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг цаг хугацаа, орон зай харгалзахгүй түргэн шуурхай авах, нийгмийн даатгалын талаарх санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломжтой юм.

 

ДАРГА  Н.АРИУНАА