Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээТэтгэвэр тогтоох, өөрчлөх, олгох процессыг хурдасгалаа

Тэтгэвэр тогтоох, өөрчлөх, олгох процессыг хурдасгалаа

“Танд ойрхон – Найрсаг үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд тэтгэвэр тогтоох, өөрчлөх, олгох үйл ажиллагааг шинэчлэн, дамжлагын буюу давхар хяналтын системээр зохион байгуулж байна. Ингэснээр хяналт сайжирч, шийдвэрлэх  хугацаа 2-6 дахин багаслаа.

Өмнө нь нь тэтгэвэр тогтоолгох баримт бичгийг хүлээн авч зөвлөгөө өгөх, мэдээллийн санд бүртгэж тэтгэвэр тогтоох, хянах үйл ажиллагааг харъяаллын дагуу нэг байцаагч дагнан гүйцэтгэж, 30 хоног зарцуулдаг байсан бол дамжлага бүрийг өөр байцаагчид хариуцуулснаар  хяналт сайжирч, зарцуулах хугацаа 5-14 хоног болж багаслаа.

Одоогийн байдлаар 410 мянга гаруй даатгуулагч тэтгэвэр авч, жилд 25 мянга орчим даатгуулагч шинээр тэтгэврээ тогтоолгодог. Эдгээр иргэдийн хувьд чанартай, шуурхай үйлчилгээ авах нөхцөл бүрдэж байгаа юм.