Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээСонгон шалгаруулалт явагдаж байна

Сонгон шалгаруулалт явагдаж байна

📑Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хөдөлмөрийн аюулгүйн байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах сургалтыг байгууллагын сонгон шалгаруулалт явагдаж байна.