Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээСонгон шалгаруулалтад тэнцсэн сургалтын байгууллагуудын аймаг, дүүргийн хуваарь

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн сургалтын байгууллагуудын аймаг, дүүргийн хуваарь

huvaari273

Сургалтын байгууллагууд хуваарийн дагуу Аймаг, дүүргийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэстэй гэрээ байгуулан хамтран ажиллана уу