Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээСонгон шалгаруулалтад тэнцсэн сургалтын байгууллагуудын нэрс

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн сургалтын байгууллагуудын нэрс

Сургалтын байгууллагууд хуваарийн дагуу аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй гэрээ байгуулан хамтран ажиллана уу.

ners