Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээ“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгууллаа

“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгууллаа

✅ Тус газар нь “Авто машингүй өдөр”-өөр Нийгмийн даатгалын ажил үйлчилгээг хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх зорилгоор Улсын их дэлгүүрийн гадна талбайд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгууллаа.
✅Тус өдөрлөгт “Нийгмийн даатгалын багц хууль”-ийн шинэчлэлийн болон цахим үйлчилгээний талаар даатгуулагч, олон нийтэд зөвлөгөө, мэдээлэл хүргэн ажиллалаа.