Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээНээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр 10637 иргэнд зөвлөгөө өгч үйлчилгээ үзүүллээ

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр 10637 иргэнд зөвлөгөө өгч үйлчилгээ үзүүллээ

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан таниулах, иргэдэд цогц үйлчилгээг нэг дороос үзүүлэх зорилгоор “Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр улсын хэмжээнд зохион байгууллаа.

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өдөрлөгийн үеэр нийт 10637  иргэнд нийгмийн даатгалтай холбоотой хууль тогтоомжийн зөвлөгөө мэдээлэл өгч, 5821 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Тодруулбал 721 иргэнийг шинээр сайн дурын даатгалд хамруулж, 1213 даатгуулагч эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлж, 2943 иргэний дэвтрийг баталгаажуулсан байна. Өдөрлөгийн үеэр “нийгмийн даатгал” гар утасны аппликэйшнийг ашиглахаар 761 иргэн бүртгэлээ баталгаажуулжээ.