Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 107.99 хувиар давуулан биелүүллээ

Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 107.99 хувиар давуулан биелүүллээ

Нийгмийн даатгалын байгууллага 2016 оны 2 дугаар сарын байдлаар нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 107.99 хувиар давуулан биелүүлж 179 тэрбум 526.7 сая  төгрөгийг нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүллээ.

Нийслэлийн харъяа дүүргүүдийн Нийгмийн даатгалын хэлтсүүд, Хөвсгөл, Дундговь, Дорнод, Орхон, Дархан-Уул, Архангай, Сэлэнгэ аймгуудын Нийгмийн даатгалын хэлтсүүд орлогын төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлж салбараа манлайлсан үзүүлэлт гарчээ. 2016 онд нийгмийн даатгалын салбарынхан орлогын төлөвлөгөө болон бусад бүх үзүүлэлт, төлөвлөгдсөн ажлуудаа жигд ханган ажиллахыг зорилго болгож байна.