Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын бүх төрлийн мэдээллийг 7777-1289 утсаар лавлаарай

Нийгмийн даатгалын бүх төрлийн мэдээллийг 7777-1289 утсаар лавлаарай

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дуудлагын төв нь иргэн,  даатгуулагч, ажил олгогчдод нийгмийн даатгалын үйлчилгээний талаарх мэдээллийг үнэн зөв шуурхай хүргэх, нийгмийн даатгалын ач холбогдлыг таниулах, тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөр авах эрхээ эдлэх, үйлчилгээ авахад нь дэмжлэг үзүүлэх, үйлчлүүлэгчдэд санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломжийг бий болгох зэрэг харилцааг зохицуулах үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.

Ажил олгогч, даатгуулагч та бүхэн Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дуудлагын төвийн 7777-1289 утсаар холбогдож дараах үйлчилгээг авах боломжтой. Үүнд:

1. Автомат хариулагчаас хуулийн зөвлөгөө, мэдээлэл авах
2. Автомат хариулагчид мэдээлэл /асуулт/ үлдээх
3. Дуудлагын төвийн оператортой холбогдох

 • Тэтгэврийн даатгал
 • Тэтгэмжийн даатгал
 • Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал
 • Ажилгүйдлийн даатгал
 • Сайн дурын даатгал
 • Нийгмийн даатгалын хувь хэмжээ, шимтгэл төлөх дансны дугаар
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан тооцоо
 • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг тогтоох
 • Цахим үйлчилгээ
 • Шинэ үйлчилгээ
 • Дүүргүүдийн хаяг байршил, холбоо барих утас
 • Тэтгэвэр, тэтгэмж тооцоолох
 • Гомдол санал хүлээн авах, шийдвэрлэх гэх мэт мэдээлэл, зөвлөгөөг шуурхай авах боломжтой.