Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээ“Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөц, нийгмийн маркетингийг сайжруулах” төсөл хэрэгжиж байна.

“Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөц, нийгмийн маркетингийг сайжруулах” төсөл хэрэгжиж байна.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгт хүсэлт тавьсны дагуу 2014 оны 4-р сараас хөгжлийн зөвлөх Томас Гебхардт “Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөц, нийгмийн маркетингийг сайжруулах” төслийг НДЕГ-тай хамтран хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ.

Төсөл нь Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн болон нийгмийн маркетингийн менежментийг сайжруулах чиглэлээр 2014-2016 онд хэрэгжих бөгөөд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын А/63 тоот тушаалаар төслийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Ажлын хэсгийг байгуулагдан ажиллаж байна.

Төслийн эхний үе шат болох Нийгмийн даатгалын байгууллага дахь хүний нөөцийн менежментийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийх ажлыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, 12 аймаг, 9 дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс болон БНСУ дахь Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвтэй хамтран зохион байгуулж байна. Энэ ажлын хүрээнд газар, хэлтсийн дарга нартай ганцаарчилсан, хэлтэс, алба, тасгийн дарга болон ажилтнуудтай бүлгийн ярилцлага хийх, асуумж бөглүүлэх, цагийн менежмент болон бусад сэдвээр мэдээлэл хийх ажлыг эхлүүллээ.