Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээ“Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөц, нийгмийн маркетингийг сайжруулах” төслийн явцыг танилцуулах уулзалт боллоо

“Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөц, нийгмийн маркетингийг сайжруулах” төслийн явцыг танилцуулах уулзалт боллоо

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь “Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн менежмент, нийгмийн маркетингийг сайжруулах” төслийг 2014 оноос хэрэгжүүлж байгаа билээ. Төсөл нь дүн шинжилгээний шатанд тодорхойлсон Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн өнөөгийн байдлын судалгаа, дүн шинжилгээний үр дүнд үндэслэн хүний нөөцийн менежментийн арга хэрэгслүүд болох

Ажлын байрны тодорхойлолт, Ажилтны албан тушаал дэвших, Гүйцэтгэлийн үнэлгээ, Сургалт-хөгжил; Урамшууллын тогтолцоог сайжруулах талаар төв, орон нутгийн бүх түвшний албан хаагчдын дунд уулзалт, ярилцлага, хэлэлцүүлэг зохион байгуулан боловсруулж байна.

Төслийн ажлын хэсэг НДЕГ-ын даргад Төслийн ажлын явц болон дээрх хүний нөөцийн арга хэрэгслүүдийг танилцуулж санал солилцлоо. НДЕГ-ын даргаас Төслийн ажлын хэсэгт дээрх хүний нөөцийн арга хэрэгсэл тус бүрд сайжруулах талаар санал, чиглэл, зөвлөмж өгөв. Тухайлбал, Нийгмийн даатгалын байгууллагад хэрэгжүүлж байгаа олон улсын ISO 9001:2008 стандартад нийцсэн чанарын удирдлагын тогтолцоо болон ЖАЙКА олон улсын байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй ажилтай үйл ажиллагаагаа уялдуулж, хамтран ажиллахыг зөвлөв. Энэхүү арга хэрэгсэл батлагдаж хэрэгжсэнээр Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтан, албан хаагчид Даатгуулагчийн итгэл найдвар, сэтгэл ханамжид нийцсэн нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээг үзүүлж, олон улсын түвшинд очиход илүү ойртохыг онцоллоо.

Төслөөс 9-12 дугаар саруудад шинээр боловсруулсан дээрх хүний нөөцийн арга хэрэгслүүдийн талаар болон бусад сургалтуудыг төв, орон нутгийн Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтан, албан хаагчдад зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

 

Төслийн ажлын хэсэг