Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын архив, бичиг хэрэг хариуцсан албан хаагчдыг сургалтад хамрууллаа

Нийгмийн даатгалын архив, бичиг хэрэг хариуцсан албан хаагчдыг сургалтад хамрууллаа

Нийгмийн даатгалын архив бол ажил олгогч, даатгуулагчийн мэдээллийг хэдэн 10 жилээр хадгалдаг, түүнийг үндэслэн тухайн иргэнд олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн хэмжээг тогтоодог арвин бөгөөд чухал ач холбогдол бүхий  мэдээллийн сан юм. Энэ ч утгаараа архив, албан хэргийг стандартын дагуу хариуцлагатай хөтлөх, бүрдүүлэх, хадгалах нь чухал тул нийгмийн даатгалын төв орон нутгийн байгууллагын архив, бичиг хэрэг хариуцсан 90 ажилтан, албан хаагчийг 2019 оны хоёрдугаар сарын 18-19-ний өдрүүдэд сургалтад хамрууллаа.

“Архив, албан хэрэг хөтлөх арга зүй, анхаарах асуудал” сэдэвт онол, практик хосолсон сургалтаар баримт бичгийг стандартын дагуу зохион бүрдүүлэх, баримт бичиг боловсруулах, хүлээн авах, илгээх, шийдвэрлэхэд тавих хяналт, мэдээллийн цахим санг бүрдүүлэх, үр дүнг нэгтгэх зэрэг олон чухал сэдвээр мэдээлэл өгч, мөн аймаг дүүргийн архивын ажилтнууд харилцан туршлага, санал бодлоо солилцсоноороо онцлог байлаа.

2019 оныг Нийгмийн даатгалын системийн хэмжээнд “Танд ойрхон-Найрсаг үйлчилгээний жил” болгон зарласан бөгөөд даатгуулагч өөрөө архивын бүрдүүлэлтээ хөөцөлдөж цаг, мөнгө үрдэг байсныг өөрчилж, цахим системд ороогүй даатгуулагчийн архивын мэдээлэл лавлагааг иргэний өмнөөс хэлтэс хоорондоо цахимаар солилцож эхэлсэн. Тус ажлыг хэрэгжүүлэхэд энэ удаагийн сургалт чухал ач холбогдолтой юм.