Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээ“Нийгмийн даатгалын ажилчдын чадавх бэхжүүлэх сургалт”-нд говийн бүсийн байцаагч нар хамрагдаж байна

“Нийгмийн даатгалын ажилчдын чадавх бэхжүүлэх сургалт”-нд говийн бүсийн байцаагч нар хамрагдаж байна

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага хамтран “Нийгмийн даатгалын ажилчдын чадавх бэхжүүлэх сургалт”-ыг 2015 оны 10 дугаар сарын 06-наас 07-ны өдрүүдэд Өмнөговь аймагт зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн сургалтыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас Нийгмийн даатгалын бодлогын  хэрэгжилтийн газрын дарга Б.Батбаатар, ахлах мэргэжилтэн Б.Батжаргал, НДЕГ-ын ЭМДГ-ын хэлтсийн дарга Ц.Ганцэцэг, Тамгын газрын мэргэжилтэн Э.Баасанжалба, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас  төслийн үндэсний менежер А.Лхагвадэмбэрэл, нарын  бүрэлдэхүүнтэй баг зохион байгуулж байгаа ба Өмнөговь, Дундговь, Говьсүмбэр аймгуудын сумдын 32 байцаагч, нийгмийн даатгалын ажилтан оролцож байна.

Сургалтын үеэр Монгол улсын нийгмийн хамгааллын суурь түвшин, зардал, үнэлгээнд суурилсан үндэсний хэлэлцүүлэг, зөвлөмж, Нийгмийн даатгалын багц хууль, түүнд орсон өөрчлөлт, “Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого (2015-2030)”, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Чанарын удирдлагын тогтолцоо, түүний ач холбогдол, ажлын явц зэрэг сэдвүүдээр илтгэл тавьж хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Тэрчлэн малчид хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, албан бус хэвшилд ажиллагсадын нийгмийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх сайн туршлагыг хэлэлцэж, бүлгээр ажилласан нь сумдын байцаагч нарт өгөөжтэй байв.