Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээНийгийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлангаа тоон гарын үсгээр баталгаажуулан цахимаар илгээх боломжтой боллоо

Нийгийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлангаа тоон гарын үсгээр баталгаажуулан цахимаар илгээх боломжтой боллоо

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас 2018 оныг “Цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх жил” болгон зарласантай холбогдуулан иргэд, даатгуулагч, ажил олгогчдод нийгмийн даатгалын үйлчилгээг чирэгдэлгүй шуурхай хүргэх, мэдээллээр хангах зориулалт бүхий шинэ системийг үе шаттайгаар нэвтрүүлж байна.

Энэ хүрээнд  2018 оны 06 сараас эхлэн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлангаа тоон гарын үсгээр баталгаажуулан цахимаар илгээх боломжийг бүрдүүллээ.

Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн хүрээнд хийгдэж буй тус ажлыг хэрэгжүүлэхдээ ажил олгогч нар гэрчилгээ олгох тусгай зөвшөөрөл бүхий компанитай холбогдон бүртгүүлж байгууллагын тоон гэрчилгээгээ шинээр авах боломжтой. Харин тоон гарын үсэг хэрэглэж хэвшсэн ажил олгогчдын тухайд  нийгмийн даатгалын тайлан илгээхдээ түүнийгээ давхар ашиглах боломжтой юм.

Харилцагч ажил олгогчид тоон гарын үсгээр тайлангаа баталгаажуулснаар нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайланг сар бүр ирүүлж буй 43.0 мянга гаруй олгогчдын мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах түвшин дээшлэх, цаасан тайланг ирүүлэхгүй болсноор тайлан илгээгчийн ажлыг хөнгөвчлөх, цаг хугацаа, орон зайнаас хамааралгүйгээр тооцоо нийлэх давуу талтай юм.

Тоон гарын үсэгтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1800-2535, нийгмийн даатгалын тайлан илгээхтэй холбоотой асуудлаар 7777-1289 лавлах утсаар тодруулна уу.