Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээКазахстан Улстай нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр байгуулах гурав дахь шатны хэлэлцээ боллоо

Казахстан Улстай нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр байгуулах гурав дахь шатны хэлэлцээ боллоо

Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын хооронд нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр байгуулах гуравдугаар шатны хэлэлцээ 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Хөдөлмөр, хүн амын нийгмийн хамгааллын яаманд болж байна. Хоёр улсын Засгийн газар хооронд 1993.10.22-ны өдөр Нийгмийн хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр байгуулж байсан ба 2015.09.18-ны өдрөөр дуусгавар болсон юм. Хэлэлцээрийг шинэчлэх ажлын хүрээнд ажлын хэсэг гарч, ийнхүү шат шатны хэлэлцээрийг зохион байгуулж байна.