Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээ“Зөвлөе туслая-2” аяны хүрээнд

“Зөвлөе туслая-2” аяны хүрээнд

       Тус хэлтэс нь 2022 оны 11 сарын 26, 27-ны өдрүүдэд “Зөвлөе туслая-2” аяны хүрээнд дүүргийн 1-24 дүгээр хорооны 2023, 2024 онд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрч буй иргэд даатгуулагчдын тэтгэвэр тогтоолгох үндсэн баримт материал дээр ажиллаж, урьдчилан зөвлөн туслах үйлчилгээг хүргэж, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, тэтгэвэр тогтоолгох талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа.