Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээЗӨВЛӨЕ, ТУСАЛЪЯ

ЗӨВЛӨЕ, ТУСАЛЪЯ

   Тус хэлтэс нь “ЗӨВЛӨЕ, ТУСАЛЪЯ” явуулын үйлчилгээг 2023 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн хороодтой хамтран зохион байгуулж, дүүргийн 1-12, 21,22-р хорооны иргэд даатгуулагч, 12 дугаар хорооны “Чингэлтэйд үйлдвэрлэв 2 төв”-ийн хувиараа бизнес эрхлэгчдийг нийгмийн даатгалд хамруулж, Нийгмийн даатгалын тухай шинэчилсэн хууль тогтоомжийг сурталчлан , 2023-2024 онд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрх нь үүсч буй иргэдэд тэтгэвэр тогтоолгох талаарх мэдээлэл, зөвлөгөө өгч, гар утасны аппликейшны баталгаажуулан ажиллалаа.Тус дүүргийн 13-20,23,24 дүгээр хорооны иргэд даатгуулагчдад 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр 15-19 дүгээр хорооны иргэний танхимд нийгмийн даатгалын ажил үйлчилгээг хүргэх болно.