Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээ“Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтооход баримтлах ердийн болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт”-ын төслийн хэлэлцүүлэг явагдаж байна

“Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтооход баримтлах ердийн болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт”-ын төслийн хэлэлцүүлэг явагдаж байна

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос “Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтооход баримтлах ердийн болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт”-ыг шинэчлэн боловсруулж, төслийн хэлэлцүүлгийг 2015 оны 9 дүгээр сарын 23-24-ний өдрүүдэд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт зохион байгуулж байна.

Хэлэлцүүлэгт Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга, магадлагч эмч, шинжээч эмч нар, Эрүүл мэнд, спортын яамны Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн мэргэжилтэн, Эрүүл мэнд, спортын яамны дэргэдэх Дотор, Мэдрэл, Сэтгэц, Нүд, Чих хамар хоолой, Гэмтэл, Мэс засал, Арьс гоо засал, Эмэгтэйчүүд, Цусны өвчин судлалын мэргэжлийн салбар зөвлөлийн дарга, гишүүд, Баянзүрх, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Налайх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн магадлагч эмч нар болон Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төвийн эмч нарын төлөөлөл 85 хүн оролцож байна.

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, бууруулах зорилгоор 2015 онд Засгийн газрын “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” 11 тоот тогтоолоор “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм”, Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэнд, спортын сайдын “Заавар шинэчлэн батлах тухай” А/85/241 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Иргэн (даатгуулагч)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоох, хөдөлмөр зохицуулалт хийх заавар” зэрэг бодлогын баримт бичгийг шинэчлэн батлуулж, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.

Хууль эрхзүйн баримт бичиг шинэчлэгдсэн, эрүүл мэндийн салбарт шинэ техник технологи, стандарт, эмчилгээ оношлогооны удирдамж нэвтэрсэн, тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл нэмэгдсэн зэрэгтэй холбоотойгоор Эрүүл мэндийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны “Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтоох  жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай” 274/137 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан ердийн болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалтыг шинэчлэн боловсруулах шаардлага тулгараад байгаа юм. “Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтооход баримтлах ердийн болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт”-ын төслийг өвчний бүлэг тус бүрээр Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын шинжээч эмч, Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн мэргэшсэн мэргэжилтнүүд болон Нийгмийн даатгалын хэлтсийн магадлагч эмч нар хэлэлцэж байна.

Хэлэлцүүлгийн үр дүнд даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтоох, сунгах, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа боловсронгуй болж, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжирна гэж үзэж байна. “Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтооход баримтлах ердийн болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт”-ын төслийг нээлттэй хэлэлцүүлж, эрүүл мэндийн салбарын нийт эмч мэргэжилтнүүдийн саналыг тусгахаар төлөвлөж байгаа тул та бүхэн саналаа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 203 тоотод, 11325124 утсаар, mn.mandakh@yahoo.com цахим хаягаар Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисст ирүүлж, бидэнтэй хамтран ажиллана уу.

Эрүүл мэндийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын /хуучин нэрээр/ 2008 оны “Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтоох  жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай” 174/137 тоот хамтарсан тушаал болон “Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтооход баримтлах ердийн болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт”-ын төслийг хавсаргасныг харьцуулан үзэж саналаа ирүүлнэ үү.

2008 tushaal 274.137