Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээ“Даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдахаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулав

“Даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдахаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос 2015 оны 6 дугаар сарын 29-30-ны өдрүүдэд “Даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвар алдахаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Сургалтанд Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл мэнд, спортын яам, Нийгмийн халамж үйлчилгээний ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Эрүүл мэнд спортын яамны дэргэдэх Мэргэжлийн салбар зөвлөл, Сэтгэцийн эрүүл мэнд судлалын үндэсний төв, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төвийн төлөөлөл, аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга, магадлагч эмч нарын нийт 82 хүн оролцов.

Сургалтаар Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын өнөөгийн байдал, шийдвэрлэх асуудлууд, шинээр батлагдсан тогтоол, тушаал шийдвэрүүдийг танилцуулж, Эрүүл мэнд спортын яамны Сэтгэц, мэдрэл, мэс засал, чих хамар хоолойн мэргэжлийн салбар зөвлөлүүдээс “Зонхилон тохиолдох өвчнөөр хөдөлмөрийн чадвар алдахаас урьдчилан сэргийлэх, анхаарах асуудлууд”, Нийгмийн даатгалын болон нийгмийн халамжийн хууль тогтоомжид орсон нэмэлт өөрчлөлт, дагаж мөрдөх эрхзүйн актуудын талаар мэдээлэл өгөв. Сургалтанд оролцогчид хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа  тогтооход баримтлах “Ердийн болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт“, “ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас олгох хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээний жишиг үнийн жагсаалт”-ын төслүүдийг харилцан ярилцаж, хэлэлцүүлэг өрнүүлэв.

Энэхүү сургалт нь Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, зонхилон тохиолдох өвчнөөр хөдөлмөрийн чадвар алдахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цаашид авах арга хэмжээний талаар ярилцан, шинээр батлагдсан тушаал шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн үр дүнтэй үйл ажиллагаа болж өндөрлөв.