Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээДаатгуулагчийн буландаа номын сан байгуулахыг уриаллаа

Даатгуулагчийн буландаа номын сан байгуулахыг уриаллаа

“Танд ойрхон-Найрсаг үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд Баянхонгор аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн хамт олон угтах үйлчилгээний танхимдаа бичил номын сан байгуулжээ.

Хэлтсийн ажилтнуудын санаачилга хандивын номоор бүрдсэн энэ хэсгийг үйлчилгээ авахаар ирсэн даатгуулагч, ажил олгогчид ашиглаж болох бөгөөд тус үйл ажиллагааг бусад хэлтсүүд дэмжин хэрэгжүүлэхийг уриалж байна.