Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээ”Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил – 2014” нээлттэй хаалганы өдөр

”Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил – 2014” нээлттэй хаалганы өдөр

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамнаас зохион байгуулсан “Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил – 2014” нээлттэй хаалганы өдөр 2014 оны 05 сарын 10нд боллоо. Уг өдөрлөгт нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон салбар зургаан дүүргээс оролцож, иргэд даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын тусламж үйлчилгээг үзүүлж, зөвлөгөө өгч, шийдвэрлүүлэх асуудлуудийг газар дээр нь шийдвэрлэж ажиллаа