Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээАРХИВЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДАН АВЛАА

АРХИВЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДАН АВЛАА

“ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР” АРХИВЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДАН АВЛАА
    Тус газар нь архив албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн MNS 5140-2021 стандартыг хангаж ажилласнаар Нийслэлийн Архивын газрын баримт нягтлан шалгах арга зүйн комиссын хурлаар 2024 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр “Архивын гэрчилгээ”-г олгох шийдвэр гарч, салбарынхаа хэмжээнд анхдагчаар “АРХИВЫН ГЭРЧИЛГЭЭ”-г 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр гардан авлаа.