Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээБичил уурхай бүхий сумдын байцаагч нарыг сургалтад хамрууллаа

Бичил уурхай бүхий сумдын байцаагч нарыг сургалтад хамрууллаа

Бичил уурхай бүхий сумдын нийгмийн даатгалын байцаагч нарт зориулсан “Нийгмийн даатгалын эрх зүй-бичил уурхай” сэдэвт сургалт 2017 оны 05 дугаар сарын 15, 16-ны өдрүүдэд  зохион байгуулагдаж байна. Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах чиглэлд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч чадавхижуулах, бичил уурхайчдын нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий тус сургалтад сумдын 62 байцаагч, ажилтан хамрагдаж байгаа юм.

Сургалтын үеэр нийгмийн даатгалын багц хуулиас гадна хүний эрх, жендерийн тэгш байдал, бичил уурхай эрхлэгчдийн өнөөгийн байдал, тэдний хамралтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарах асуудлууд, Швецарийн хөгжлийн агентлангийн “Тогтвортой бичил уурхай” төслийн үйл явцын танилцуулга зэрэг мэдээллийг хүргэлээ.

Өнөөдрийн байдлаар манай улсын 19 аймгийн 150 гаруй суманд албан ёсны бүртгэлтэй бичил уурхай эрхлэгч 8000 гаруй байдаг бөгөөд тэдгээрийг даатгалд хамруулж, үүсч болох гэнэтийн эрсэдлээс хамгаалах, нийгмийн хамгааллыг нь бэхжүүлэх чиглэлээр Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь 5 жилийн турш Швейцарын хөгжлийн агентлагтай хамтран ажиллаж байгаа юм.