Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээБаянгол дүүргийн хороодын засаг дарга нарыг мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа

Баянгол дүүргийн хороодын засаг дарга нарыг мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа

2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр Баянгол дүүргийн “Хороодын Засаг дарга нарыг мэргэшүүлэх” сургалтыг АХБ-ны “Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төслийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулав.

Сургалтад Баянгол дүүргийн хороодын засаг дарга нар, хорооны иргэдийн нийтийн хурлын төлөөлөгч, хорооны иргэдийн нийтийн хурлын зохион байгуулагч нар нийт 105 гаруй хүн оролцлоо. Сургалтыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, мөн дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан бөгөөд УИХ-ын гишүүн, ХАХНХ-ын сайд С.Эрдэнэ хүрэлцэн ирж, салбар чиглэлийн шинээр батлагдсан хуулиудын талаар холбогдох мэдээллийг өгч сургалтын үйл ажиллагаанд амжилт хүссэн юм.

Сургалтын үеэр хөтөлбөрийн дагуу “Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар 2030 он хүртэл баримтлах үндсэн чиглэл”, “Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудад орсон нэмэлт, өөрчлөлтүүд”, “Малчдыг нийгмийн даатгалын сайн дурын үндсэн дээр даатгуулахад анхаарах асуудлууд”, “Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээ”, “Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, түүнийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд” сэдвээр оролцогч багш нар хичээл зааж, Засаг дарга нарын  сонирхсон асуултанд хариулан чиглэл зөвлөмж өглөө.