Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээАрилжааны банкуудтай хамтран ажиллах гэрээг үзэглэлээ

Арилжааны банкуудтай хамтран ажиллах гэрээг үзэглэлээ

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр “Хаан банк”, “Төрийн банк”, “Капитал банк”, “Хас банк”, “Улаанбаатар банк”, “Голомт банк”, “Капитрон банк”, “Чингис хаан банк”, “Худалдаа хөгжлийн банк”, “Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк” зэрэг арилжааны 10 банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулав.

Энэхүү гэрээгээр нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын гүйлгээг түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй, нэмэлт хураамжгүй гүйцэтгэх мөн тэтгэвэр тэтгэмж тусламж үйлчилгээний төлбөр тооцоог хийх зэрэг мөнгөн гүйлгээний харилцааг зохицуулах юм.Ингэснээр ажил олгогч, даатгуулагч, Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж үйлчилгээ авагч иргэд, аж ахуйн нэгжүүд  нийгмийн даатгалын үйлчилгээг өөрт ойр аль нэг банкны салбар нэгжээс авах, олон төрлийн үйлчилгээг нэг дороос авах нөхцөл боломж бүрдэж байна.

Нийгмийн даатгалтай холбоотой үүсэх банкны үйлчилгээг хялбаршуулах, сайжруулах чиглэлээр нийгмийн даатгалын байгууллага даатгуулагч, иргэд рүүгээ чиглэсэн олон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал арилжааны банкуудтай хамтран цахим үйлчилгээг нэвтрүүлснээр 2015 онд 817 мянган гүйлгээг цахимаар хийж иргэд даатгуулагчдад хүлээгдэл чирэгдэлгүй үйлчилсэн байна. Мөн Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, зорилгоор  нэвтүүлсэн “Ко брэнд” картыг 46,6 мянган тэтгэвэр авагч хэрэглэж байна.