Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээАрилжааны банкуудтай хамтран ажиллахаар орон сууцны ипотекийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа

Арилжааны банкуудтай хамтран ажиллахаар орон сууцны ипотекийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа

Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр УИХ-аар батлагдсан. Тэтгэврийн даатгалын шинэчлэлийн томоохон бүрэлдэхүүн хэсэг болох ирээдүйн тэтгэврийн зардлыг санхүүжүүлэх зорилго бүхий нөөц сан байгуулах, тэтгэврийн даатгалын нэрийн дансыг мөнгөжүүлж, санхүү, хөрөнгийн зах зээлтэй уялдуулах, ахмад настны ирээдүйн нийгмийн баталгааг хангах зорилготой уг хуулийг баталснаар даатгуулагчийн нэрийн дансны хуримтлалыг бодитойгоор хуримтлуулж, тэтгэврийн хагас хуримтлал, цаашид бүрэн хуримтлалын тогтолцоонд шилжих ажлын томоохон суурь тавигдаж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл 1995 оноос хойш өнөөг хүртэл яригдсаар ирсэн тэтгэврийн даатгалын санг мөнгөжүүлэх асуудал шийдэгдэх нөхцөл бүрдсэн билээ.

Эхний ээлжинд үнэт цаасаар баталгаажсан мөнгөн хуримтлалаар тэтгэврийн санг мөнгөжүүлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд ипотекийн зээлийн үр дүнд бий болсон үнэт цаасаар баталгаажсан хөрөнгө, үүн дээр  буцааж шаардах эрхтэй Монголбанкнаас арилжааны банкуудад олгосон хөрөнгийг нэмж нийтдээ гурван их наяд  төгрөгийг Монголбанкнаас нийгмийн даатгалын тэтгэврийн даатгалын санд балансаас балансад шилжүүлсэн юм.

Тус сан 2030 он хүртэл ямар нэгэн зарцуулалт гарахгүй хуримтлал бий болгох зарчмаар явах ба харин үр ашигтай менежмэнтээр сангийн хөрөнгийг  өсгөх бодлого барьж буй. Ингэснээр тэтгэврийн даатгалын санг урт хугацаанд нь тогтвортой томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалтын сан болгох зорилготой.

Энэ ажлын эхлэл болгож өнөөдөр орон сууцны ипотекийн гэрээнд гарын үсэг зурах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яам Монгол банктай хамтран зохион байгуулсан тус үйл ажиллагаанд салбарын сайд, нийгмийн хамгааллын салбар агентлагуудын удирдлагууд болон арилжааны 11 банкны удирдлага оролцлоо.

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ Ахмад настны нийгмийн баталгааг хангах, хүн ам зүйн нөлөөллөөс үүдэлтэй өөрчлөлтөд бэлэн байх, тэтгэврийн олон давхаргат тогтолцоог нэвтрүүлэх болоод тэтгэврийн санг  хөрөнгө оруулалтын сан болгон хөгжүүлэх олон ажлын эхлэл болж буйг гэрээлэх үеэр онцолж, хамтын ажиллагаанд амжилт хүслээ.