Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээАЖИЛ ОЛГОГЧ, НЯГТЛАН БОДОГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

АЖИЛ ОЛГОГЧ, НЯГТЛАН БОДОГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

АЖИЛ ОЛГОГЧ, НЯГТЛАН БОДОГЧ НАРЫН АНХААРАЛД:
Цахим гарын үсгийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газраас баталсан “Цахим үндэстэн” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх, тоон гарын үсгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын ажил үйлчилгээг чирэгдэлгүй, шуурхай хүргэж ажиллах зорилгоор тус хэлтэс нь 2023 оны 1 сарын 30, 31-ны өдрүүдэд Hью компас ХХК-тай хамтран тоон гарын үсэг олгох арга хэмжээг зохион байгуулна.
Ажил олгогч, нягтлан бодогч Та бүхэн дараах материалыг бүрдүүлэн тус хэлтэс дээр биечлэн ирж, хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр тоон гарын үсэг авахыг мэдэгдэж байна. Үүнд:
1. Гарын үсэг авах хүний иргэний үнэмлэх /эх хувь эсвэл хуулбар /
2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь эсвэл хуулбар /
3. Байгууллага нь тамга
4. Байгууллагын эрх бүхий этгээд улсын бүртгэл дээр бүртгэлгүй бол тухайн байгууллагын дарга, захирлаар томилогдсон тушаал
5. Дарга удирдлага эрх бүхий этгээд өөрийн биеэр ирэх боломжгүй тохиолдолд байгууллага нь албан тоотоор өөрийн нэрийн өмнөөс гарын үсэг зурж тамга дарж гэрээ байгуулах эрх бүхий этгээдийг томилж албан тоотыг эх хувийн хамт явуулах
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон албан тоотын загвар авах бол доорх веб сайт, фэйсбүүк хуудас болон утсаар холбогдох зөвлөгөө мэдээлэл авна уу.
https://www.facebook.com/Msign.mn
https://msign.mn/
Лавлах утас:
80580000, 70112332
94080114, 99992001