Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7000-7790 7000-7798
НүүрМэдээАжил олгогчдын зөвөлгөөн 2023

Ажил олгогчдын зөвөлгөөн 2023

Тус хэлтэс нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, хэрэгжилтийг хангах, түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг танилцуулах, цахим үйлчилгээний талаарх зөвлөгөө мэдээллийг өгөх зорилгоор ажил олгогчийн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.
Зөвлөгөөнд урилгаар:
“Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомж, нэмэлт өөрчлөлт, хэрэгжилтэд анхаарах асуудлууд сэдвээр НДЕГ, БХСГ-ын НД-ын бодлого хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, улсын байцаагч С.Лхагвадорж
“Нийгмийн даатгалын хяналт шалгалтын тухай” сэдвээр НДЕГ-ын Хяналт шалгалтын газрын ахлах мэргэжилтэн, улсын байцаагч Б.Батсуурь
“Тоон гарын үсгийн хэрэглээ заавар зөвлөмж” сэдвээр “Нью компас”- ХХК-ийн захирал Н.Эрдэнэбулган нар сургагч багшаар оролцож 2023 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр ажил олгогчдын зөвлөгөөнийг амжилттай зохион байгууллаа.
Зөвлөгөөнд 400 гаруй ажил олгогч байгууллагын удирдлага,хүний нөөц, нягтлан бодогч, нар оролцож, мөн зөвлөгөөний үеэр хуулиар хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж, даатгуулагчийн нийгмийн баталгааг хангаж, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, бусдыгаа манлайлсан шилдэг ажил олгогч, шилдэг нягтлан бодогчдыг шалгаруулан шагнаж урамшууллаа.